Thai  Thai

ทุ่งคริสมาสต์

ทุ่งคริสมาสต์
ทุ่งคริสมาสต์
ทุ่งคริสมาสต์
ทุ่งคริสมาสต์
ทุ่งคริสมาสต์
ทุ่งคริสมาสต์

สัมผัสลมหนาวที่จังหวัดเลย กับบรรยากาศเทศกาลต้นคริสต์มาสที่สวยงามละลานตาในงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานแนวคิดให้แก่เกษตรกร

นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาวปีนี้ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย กำหนดจัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาส ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่บริเวณลานคริสต์มาส ทางขึ้น อุทยานแห่งชาติภูเรือ ภายใต้แนวคิดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานแนวคิดแก่เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ให้ปรับเปลี่ยนจากการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นมาเป็นการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว ซึ่งเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอภูเรือ ได้น้อมนำแนวคิดของพระองค์มาประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางด้าน นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอภูเรือ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้นคริสต์มาสทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงภายในงาน กว่า 30,000 ต้น เป็นความร่วมมืออันดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนงบประมาณจัดหาต้นคริสต์มาสมาปลูกและดูแล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมความสวยงาม

โดยภายในงานยังมีสินค้าโอทอป ของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชมเลือกซื้อ มีการจัดแสดงงานศิลปะจากปูนปั้น อาทิเช่น ตุ๊กตาปูนปั้นที่มีสีสันสวยงามยืนตระหง่านท่ามกลางต้นคริสต์มาส สำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือ ในวันศุกร์ วันเสาร์ หรือวันหยุดราชการ จะมีถนนอาหาร ตั้งแต่ช่วงเวลา 17.00 น. ถึงเวลา 21.00 น. มีการแสดงดนตรีและศิลปะจากศิลปินอิสระที่อาศัยอยู่ในอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง สำหรับพิธีเปิดการจัดงานคริสต์มาส ครั้งที่ 5 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณลานคริสต์มาส อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ซึ่งในพิธีเปิดการจัดงานในปีนี้ จะมีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ มาร่วมชมพิธีเปิดงานเทศกาลคริสต์มาส ครั้งที่ 5 ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยทั่วกัน

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com