Thai  Thai

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

ตั้งอยู่ภายในวัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นสถานที่เก็บ และจัดนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่สืบต่อกันมา รวมถึงผีตาโขนที่มีความเชื่อกันว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่สืบทอดมาแต่โบราณ งานบุญผีตาโขนนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานบุญหลวง ที่ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของท้องถิ่นที่รวมเอางานบุญพระเวส และงานบุญบั้งไฟ ให้เป็นงานบุญเดียวกันโดยงานบุญพระเวสมีวัตถุประสงค์จัดเพื่อให้ฟังเทศน์มหาชาติ ซึ่งผีตาโขนจะเป็นผู้ออกมาสร้างสีสันและความครื้นเครงในขบวนแห่ ส่วนชื่อของผีตาโขนนั้นเล่าต่อกันมาว่าน่าจะมาจากการสวมหน้ากากคล้ายหัวโขน หรือบางคนเรียกเป็นผีตาขน ผีตามคน และเพี้ยนเป็นผีตาโขนในที่สุด เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน มีของที่ระลึกเป็นรูปผีตาโขนจำหน่ายเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอด่านซ้าย

Thai
© 2021 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com