Thai  Thai

การเดินทางไปภูเรือ

การเดินทางมาภูเรือ

1.รถยนต์
อุทยานแห่งชาติภูเรือ อยู่ห่างจากจังหวัดเลย ประมาณ 48 กิโลเมตร โดยเดินทางไปได้ 2 เส้นทางคือ ถนนภายในอุทยานแห่งชาติเป็นถนนลาดยาง เป็นถนนบนภูเขา บางช่วงมีความลาดชัน

เส้นทางที่ 1 : จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ( ทางหลวงหมายเลข 21 ) แล้วขับตรงไป ประมาณ 146 กิโลเมตร จะพบสี่แยก ( แยกซ้ายไปจังหวัดนครสวรรค์ ถนนหมายเลข 225 แยกขวาไปจังหวัดชัยภูมิ ตรงไปจะไปจังหวัดเพชรบูรณ์ ) ให้ท่านขับตรงไป ประมาณ 76 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองเพชรบูรณ์ จากตัวเมืองเพชรบูรณ์ให้ท่านขับตรงไปมุ่งหน้าสู่อำเภอหล่มสัก ประมาณ 47.4 กิโลเมตร จะถึงตัวอำเภอหล่มสัก พอถึงตัวอำเภอหล่มสักให้ท่านเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย จากนั้นขับตรงไป 76.6 กิโลเมตร ( ใน 76.6 กิโลเมตรนี้ จะมีอยู่ประมาณ 41 กิโลเมตร จะพบเส้นทางที่เป็นทางลัดเลาะตามไหล่เขา เป็นทางโค้ง ขึ้นเขาบ้าง ลงเขาบ้าง ความเร็วช่วงนี้ทำได้ระหว่าง 60 - 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรืออาจมากกว่านี้นิดหน่อย ขึ้นกับความสามารถในการขับรถของท่าน สำหรับคนที่ชำนาญอาจทำความเร็วได้ถึง 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง จากนั้นให้เลี้ยวขวามือไปทางอำเภอภูเรือ ( ถ้าเลี้ยวซ้ายจะเป็นเส้นทางไปอำเภอด่านซ้าย )

... จากแยกซ้ายไปนครสวรรค์ - ตัวเมืองเพชรบูรณ์ 76 กม.
... จากแยกซ้ายไปนครสวรรค์ - แยกซ้ายไปเขาค้อ ( ถนนหมายเลข 2258 ) 90.2 กม.
... จากแยกซ้ายไปนครสวรรค์ - แยกขวาไปน้ำหนาว ( ถนนหมายเลข 12 ) 115.9 กม.
... จากแยกซ้ายไปนครสวรรค์ - แยกซ้ายไปภูเรือ ( ถนนหมายเลข 203 ) 123.4 กม.


เมื่อท่านเลี้ยวขวามือไปทางอำเภอภูเรือเรียบร้อยแล้ว ให้ขับตรงไปประมาณ 9.4 กิโลเมตร ( ถ้าเลี้ยวขวาตรงนี้จะเป็นเส้นทางไปเกษตรที่สูงภูเรือ ) ไม่ต้องเลี้ยว ให้ขับตรงไปอีกประมาณ 8.3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ จากนั้นขับตรงไปประมาณ 1.65 กิโลเมตร จะถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียม จากด่านเก็บค่าธรรมเนียมให้ขับตรงไป ประมาณ 2.2 กิโลเมตร ก็จะถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน ให้ท่านลงมาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องที่พัก สถานที่กางเต็นท์ และจ่ายค่าธรรมเนียมในการพักแรม หรือว่าจะสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้จากที่นี่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน สถานที่ดูพระอาทิตย์ตกดิน สถานที่ดูพระอาทิตย์ขึ้น และจุดชมทะเลหมอก และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในอุทยาน ฯ

... ทางเข้าชาโต เดอ เลย หลักกิโลเมตรที่ 61 เลี้ยวขวามือ
... ทางเข้าเกษตรที่สูงภูเรือ หลักกิโลเมตรที่ 57 - 58 เลี้ยวขวามือ
... ทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ หลักกิโลเมตรที่ 49 เลี้ยวซ้ายมือ

เส้นทางที่ 2 : จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี เมื่อถึงตัวเมืองสระบุรีแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 89 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าเขื่อนลำตะคอง ถ้าเลี้ยวซ้ายท่านจะเข้าไปยังตัวเขื่อน ไม่ต้องเลี้ยว ให้ขับตรงไปอีกประมาณ 14 กิโลเมตร จะพบกับป้ายบอกทางถนนสาย 201 กับ ถนนสาย 24 ( ที่ป้ายเขาจะเขียนว่า อำเภอโชคชัย ) ให้เลี้ยวซ้ายไปทางถนนสาย 201 จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 132 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองชัยภูมิ จากตัวเมืองชัยภูมิให้ท่านใช้ถนนหมายเลข 201 มุ่งหน้าสู่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประมาณ 97 กิโลเมตร ท่านก็จะถึงแยกชุมแพ ( ถ้าเลี้ยวขวาจะไปจังหวัดขอนแก่น ) ให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือ จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 12.7 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางอำเภอภูกระดึง ( ถนนหมายเลข 201 )


เมื่อท่านเลี้ยวขวามือไปทางอำเภอภูกระดึงเรียบร้อยแล้ว ให้ขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดเลย ประมาณ 114 กิโลเมตร ท่านก็จะถึงตัวจังหวัดเลย ( ถ้าเลี้ยวขวาจะเป็นเส้นทางไปแก่งคุดคู้ ) ตรงนี้ให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือ ไปทางอำเภอภูเรือ จากนั้นขับตรงไปอีกประมาณ 49.2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ จากนั้นขับตรงไปประมาณ 1.65 กิโลเมตร จะถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียม จากด่านเก็บค่าธรรมเนียมให้ขับตรงไป ประมาณ 2.2 กิโลเมตร ก็จะถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน ให้ท่านลงมาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องที่พัก สถานที่กางเต็นท์ และจ่ายค่าธรรมเนียมในการพักแรม หรือว่าจะสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้จากที่นี่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน สถานที่ดูพระอาทิตย์ตกดิน สถานที่ดูพระอาทิตย์ขึ้น และจุดชมทะเลหมอก และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในอุทยาน ฯ

... จากเลี้ยวขวามือไปภูกระดึง - ผานกเค้า 32.9 กม.
... จากเลี้ยวขวามือไปภูกระดึง - แยกซ้ายไปอำเภอภูกระดึง (ถนนหมายเลข 2019) 38.9 กม.
... จากเลี้ยวขวามือไปภูกระดึง - แยกซ้ายไปสวนหินผางาม 69.4 กม.
..จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) – อุทยานแห่งชาติภูเรือ ระยะทางประมาณ 587 กิโลเมตร

2. เครื่องบิน การเดินทางโดยเครื่องบิน
ปัจจุบันสายการบินนกแอร์เปิดบริการบินเส้นทางกรุงเทพฯ-เลย เฉพาะวันศุกร์และวันอาทิตย์ โทร. 1318 www.nokair.co.th หรือสามารถใช้เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี ของบริษัท การบินไทย จำกัด สำนักงานอุดรธานี โทร. 042-243222 สนามบินอุดรธานี โทร. 042-246567 www.thaiairways.com สายการบินแอร์เอเชีย จำกัด โทร.02-5159999 www.airsasia.com จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางหรือเช่ารถจากจังหวัดอุดรธานี ไปจังหวัดเลย

- เส้นทางกรุงเทพฯ-อุดรฯ และนั่งรถประจำทางสายอุดรฯ-เมืองเลย
- เส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น นั่งรถประจำทางสายขอนแก่น-เมืองเลย เมื่อมาถึงจังหวัดเลยสามารถนั่งรถ ประจำทางประมาณ 50 กิโลเมตร ถึงอำเภอภูเรือ
- กรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com